52 refleksioner over et helhjertet liv (arbejdstitel)

En ny bog på vej

Jeg har længe skrevet på denne bog. Faktisk kom idéen til mig, da jeg skrev bogen Dit sensitive barn – en guide til en bedre hverdag. Skabelonen til formen har jeg lånt fra en anden forfatter, Bronnie Ware, og jeg kunne godt lide tanken om de 52 refleksioner til et helt år.

Bogen er delt ind i seks forskellige temaer, og mit udgangspunkt for emnerne er som du kan se nedenfor. Som sagt er jeg i proces, så det kan være, at der bliver udskiftning undervejs mens jeg skriver og redigerer.

Som altid er det jeg skriver underbygget af forskning. I denne bog tager jeg især udgangspunkt i Brené Brown og sårbarhed, Kristin Neffs og selv-compassion, Debbie Ford og skyggearbejde samt Elaine Aron og sensitivitet. De fantastiske kvinder, hvis arbejde har inspireret og støttet mig i min egen personlige udvikling mod et liv med hele mit hjerte.

Tema 1: Fortid og fremtid

For at forstå nutiden og leve her og nu, må vi se vores fortid i øjnene. Hver dag kommer der nye lag på vores selvforståelse, som kan medvirke til at give udvidede perspektiver på situationer i vores barndom og ungdom. Ny viden giver også en mulighed for at anderledes på vores fremtidige liv, fordi det hjælper os med at leve i overensstemmelse med både det menneske, vi har været, den vi er og gerne vil være.

Under dette tema har jeg valgt 7 refleksioner:

 • Forstå din barndom i et nyt perspektiv
 • Ungdommen set på ny
 • Nyt udsyn på verden
 • Acceptér en kommende forandring
 • Forstå dig selv på ny
 • Start forfra
 • Dvæl ved fortiden

Overskrifterne er vejledende, men rammer kernen af det, som temaet handler om.

Tema 2: Fra indtryk til udtryk

Hver eneste dag bombarderes vi med indtryk. For det meste bare dagligdagsoplevelser, som vi ikke nødvendigvis tillægger stor betydning eller mening, andre gange skelsættende begivenheder, som sætter et stort aftryk i os. Jeg mener, at vi har brug for at omdanne det, vi oplever, ser og mærker på forskellig vis. Det kan ske på mange forskellige måder, og jeg præsenterer her nogle bud på, hvordan vi kan bruge forskellige midler og metoder til at formidle vores oplevelse af verden og det, den gør ved os.

Under dette tema findes 9 forskellige refleksioner.

 • Brug naturen
 • Ordets magt
 • Musikkens kraft
 • Kunstens mange facetter
 • Se verden gennem et kamera
 • Dans for pokker
 • Der kan aldrig blive for meget af det gode
 • Notesbogen til de gode minder
 • Find dit udtryk

Ved at forholde sig til forskellige måder at omsætte tanker, følelser og sansninger via forskellige udtryksformer, lærer vi at hæve os over dagligdagen og se verden lidt fra oven, fra siden eller måske indefra.

Tema 3: Tilgivelse

Tanken bag dette tema er netop at se livet lidt fra oven. Både i en spirituel forstand men også som en måde at lære vigtigheden af at tilgive både os selv og andre, fordi vi ind imellem gør handlinger, vi måske fortryder, men som ikke står til at ændre. Jeg giver her muligheden for at reflektere over præmissen for vores eksistens og kommer med idéer til, hvordan vi kan lære at sætte mere pris på det, der ér.

De 10 refleksioner under dette tema er:

 • Døden som præmis
 • Top fem fortrydelser på dødslejet
 • I morgen er en ny dag
 • Taknemmelighed
 • Sindsro
 • Én dag ad gangen
 • Giv plads til dårlige dage
 • Tilgiv dine forældre
 • Tilgiv dig selv
 • Tilgiv dine nærmeste

Når vi tilgiver og forstår den gave, som livet er, bliver det også nemmere at slippe fortiden for i højere grad at fokusere på nutiden og alle de positive aspekter ved vores liv.

Tema 4: Personlige egenskaber

“We are all individuals” er et citat fra en Monty Python film. Hver enkelt af os kommer med forskellige egenskaber og værdier, som dels er medfødte og dels er miljøbestemte. Ved at kigge indad og lære, hvad der er vigtigt for os hver især, kan vi nemmere vurdere hvilken retning, vi ønsker vores liv skal tage. Når vi ser på egne styrker, men også ved at sænke forventningerne til egne evner, er det muligt at blive en mere autentisk version af sig selv.

Her har jeg valgt følgende 8 refleksioner

 • Vær tro mod dig selv og dine værdier
 • Sænk forventningerne
 • Bær over med egne fejl (men fryd dig ikke over andres)
 • Hellere blive til nogen end til noget
 • Karaktérstyrker og dyder
 • Brug tid på det, du er god til
 • Sanser, tanker, følelser og handlinger
 • Vær til stede her og nu

Identifikation af egne værdier og styrker kan hjælpe med til at lære at leve med et helt hjerte.

Tema 5: Relationer

På pædagoguddannelsen blev vi tudet ørerne fulde af, at vi blev uddannet i relationsarbejde. I Monty Python filmen, som jeg citerede ovenfor, er der netop en af hovedrollerne, der svarer “I’m not” til udsagnet om, at vi alle er individer. Vi er intet alene, og vi ser os selv gennem andres øjne for bedre at kunne forstå os selv. Forhold til andre mennesker er helt essentielt for vores overlevelse, og der er intet der slår følelsen af virkelig at blive set af et andet menneske. Når vi ser på vores forhold til vores omgivelser, bliver vi også klogere på os selv.

6 refleksioner danner baggrund for dette tema:

 • Forstå og bliv forstået
 • Bare vær dig selv
 • Hvem ser dig? Sådan virkeligt
 • Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig (og omvendt)
 • Sænk forventningerne til andre
 • Du er ansvarlig for halvdelen af en relation

At forstå hvordan vi er i vores relationer til de mennesker, vi omgås, er vigtig viden for at kunne leve fuldt ud og være tro mod os selv.

Tema 6: Egenomsorg

Vi er mange, som har svært ved at sige fra, drage omsorg for os selv og trække os, selv om det kan være det, vi allermest har brug for. Fordi vi tror og synes, der er så meget vi skal og bør. Ved at lære mere om, hvad der tager vores energi og hvor vi henter den, kan vi blive bedre til at lytte til og respektere os selv. Det er min klare overbevisning, at ved at løfte blikket på vores liv og identificere uhensigtsmæssige vaner, giver vi os selv en mulighed for at vælge en anden vej, som er mere i overensstemmelse med dem, vi er.

Jeg har valgt 12 refleksioner om dette tema, som jeg anser som det væsentligste i vejen mod et helhjertet liv.

 • Lær at sige nej tak
 • Et rum til at trække sig
 • Store skift kræver meget
 • Bryd vanens mangt
 • Valgets magt (“The power of choice”)
 • Det, som giver energi
 • Træk vejret
 • Glæden ved at afslutte en opgave
 • Hold pause
 • Tid er en luksus – brug den med omtanke
 • Sluk for verden
 • Grin

Den største gave er at lære at se kærligt på sig selv og forstå, at omsorg for dit eget ve og vel må komme før alt andet.

Opskriften på det gode liv

52 forskellige refleksioner er til sammen et godt og forskningsinspireret bud på, hvordan vi hver især lærer at leve som hele mennesker med hele vores hjerte. Det er min påstand – godt hjulpet på vej af diverse forskningsresultater, som bliver præsenteret gennem bogen – at læseren efter endt læsning af denne bog, har et godt udgangspunkt for at forstå sig selv og sin egen væren i verden. På samme tid giver det en gylden mulighed for at reflektere over livet generelt, og det kan være med til at give livet retning og mening.

Forlaget Pressto har givet tilsagn om at ville være med til at udgive, så jeg skriver på livet løs, så du kan få lov at læse mine skriverier inden længe.