52 refleksioner over et helhjertet liv – eller historien om, hvordan jeg fandt mig selv!

En ny bog på vej om at finde sig selv.

Jeg har længe skrevet på denne bog. Vi taler ca. fire år, og nu er jeg kommet så langt, at jeg skal forsøge at få den udgivet. Faktisk kom idéen til mig, da jeg skrev bogen Dit sensitive barn – en guide til en bedre hverdag. Skabelonen til formen har jeg lånt fra en anden forfatter, Bronnie Ware, og jeg kunne godt lide tanken om at skulle have 52 refleksioner over livet til et helt år.

Bogen er delt ind i seks forskellige temaer, og mit udgangspunkt for emnerne er som du kan se nedenfor. De er udvalgt ved at se på, hvad der var vigtigt i mit eget liv, fordi jeg har erfaret, at det typisk også er det, som giver mening for andre.

Som altid er det jeg skriver underbygget af forskning. I denne bog tager jeg især udgangspunkt i Brené Brown om sårbarhed, Kristin Neffs om selv-compassion, Debbie Ford om skyggearbejde samt Elaine Aron om sensitivitet. De fantastiske kvinder, hvis arbejde har inspireret og støttet mig i min egen personlige udvikling mod et liv med hele mit hjerte.

Tema 1: Personlige egenskaber

“We are all individuals” er et citat fra en Monty Python film. Hver enkelt af os kommer med forskellige egenskaber og værdier, som dels er medfødte og dels er miljøbestemte. Ved at kigge indad og lære, hvad der er vigtigt for os hver især, kan vi nemmere vurdere hvilken retning, vi ønsker vores liv skal tage. Når vi ser på egne styrker, men også ved at sænke forventningerne til egne evner, er det muligt at blive en mere autentisk version af sig selv.

Her har jeg valgt følgende refleksioner

 • Klarhed over værdier
 • Karaktérstyrker og dyder
 • Sanser, tanker, følelser, vilkår og handlinger
 • Brug tid på det, jeg er god til
 • Sænk forventningerne
 • Personlighedstræk
 • Store skift kræver meget
 • Hellere blive til nogen end til noget
 • Vær til stede her og nu
 • Ordets magt

Identifikation af egne værdier og styrker kan hjælpe med til at lære at leve med et helt hjerte.

Tema 2: Relationer

På pædagoguddannelsen blev vi tudet ørerne fulde af, at vi blev uddannet i relationsarbejde. I Monty Python filmen, som jeg citerede ovenfor, er der netop en af hovedrollerne, der svarer “I’m not” til udsagnet om, at vi alle er individer. Vi er intet alene, og vi ser os selv gennem andres øjne for bedre at kunne forstå os selv. Forhold til andre mennesker er helt essentielt for vores overlevelse, og der er intet der slår følelsen af virkelig at blive set af et andet menneske. Når vi ser på vores forhold til vores omgivelser, bliver vi også klogere på os selv.

Seks refleksioner danner baggrund for dette tema:

 • Narrativ og positionering
 • At blive set – sådan virkelig
 • Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig
 • Forstå og bliv forstået
 • Sænk forventningerne til andre
 • Jeg har halvdelen af ansvaret i en relation

At forstå hvordan vi er i vores relationer til de mennesker, vi omgås, er vigtig viden for at kunne leve fuldt ud og være tro mod os selv.

Tema 3: Fortid og fremtid

For at forstå nutiden og leve her og nu, må vi se vores fortid i øjnene. Hver dag kommer der nye lag på vores selvforståelse, som kan medvirke til at give udvidede perspektiver på situationer i vores barndom og ungdom. Ny viden giver også en mulighed for at anderledes på vores fremtidige liv, fordi det hjælper os med at leve i overensstemmelse med både det menneske, vi har været, den vi er og gerne vil være.

Under dette tema har jeg valgt følgende refleksioner:

 • At forstå mig selv på ny
 • Se min barndom i et nyt perspektiv
 • Ungdommen i et nyt perspektiv
 • Dvæl ved fortiden
 • Det rigtige perspektiv
 • Accept af en kommende forandring

Overskrifterne er vejledende, men rammer kernen af det, som temaet handler om.

Tema 4: Tilgivelse og accept

Tanken bag dette tema er netop at se livet lidt fra oven. Både i en spirituel forstand men måske mere som en måde at lære vigtigheden af at tilgive både os selv og andre, fordi vi ind imellem gør handlinger, vi måske fortryder, men som ikke står til at ændre. Jeg giver her muligheden for at reflektere over præmissen for vores eksistens og kommer med idéer til, hvordan vi kan lære at sætte mere pris på det, der ér.

Refleksionerne under dette tema er:

 • Ét øjeblik ad gangen
 • Giv plads til dårlige dage
 • I morgen er en ny dag
 • Døden som vilkår
 • Top fem fortrydelser på dødslejet
 • Tilgiv mine forældre
 • Bare tilgiv
 • Tilgiv mig selv
 • Sindsro
 • Taknemmelighed

Når vi tilgiver og forstår den gave, som livet er, bliver det også nemmere at slippe fortiden for i højere grad at fokusere på nutiden og alle de positive aspekter ved vores liv.

Tema 5: Indtryk og udtryk

Hver eneste dag bombarderes vi med indtryk. For det meste bare dagligdagsoplevelser, som vi ikke nødvendigvis tillægger stor betydning eller mening, andre gange skelsættende begivenheder, som sætter et stort aftryk i os. Jeg mener, at vi har brug for at omdanne det, vi oplever, ser og mærker på forskellig vis. Det kan ske på mange forskellige måder, og jeg præsenterer her nogle bud på, hvordan vi kan bruge forskellige midler og metoder til at formidle vores oplevelse af verden og det, den gør ved os.

Under dette tema findes disse forskellige refleksioner.

 • At finde mit udtryk
 • Historisk skabertrang
 • Gem de gode minder
 • Brug naturen
 • Se verden gennem et kamera
 • Dans for pokker
 • Lyt til musik
 • Grin
 • Der kan aldrig blive for meget af det gode

Ved at forholde sig til forskellige måder at omsætte tanker, følelser og sansninger via forskellige udtryksformer, lærer vi at hæve os over dagligdagen og se verden lidt fra oven, fra siden eller måske indefra.

Tema 6: Egenomsorg

Vi er mange, som har svært ved at sige fra, drage omsorg for os selv og trække os, selv om det kan være det, vi allermest har brug for. Fordi vi tror og synes, der er så meget vi skal og bør. Ved at lære mere om, hvad der tager vores energi og hvor vi henter den, kan vi blive bedre til at lytte til og respektere os selv. Det er min klare overbevisning, at ved at løfte blikket på vores liv og identificere uhensigtsmæssige vaner, giver vi os selv en mulighed for at vælge en anden vej, som er mere i overensstemmelse med dem, vi er.

Jeg har valgt disse refleksioner om dette tema, som jeg anser som det væsentligste i vejen mod et helhjertet liv.

 • Det som giver energi
 • Glæden ved at afslutte en opgave
 • Bryd vanens magt
 • Valgets magt
 • Et rum til compassion
 • Lær at sige nej
 • Hold pause
 • Tid er en luksus, brug den med omtanke
 • Sluk for verden
 • Træk vejret
 • At ære mig selv

Den største gave er at lære at se kærligt på sig selv og forstå, at omsorg for dit eget ve og vel må komme før alt andet.

Opskriften på det gode liv

52 forskellige refleksioner er til sammen et godt og forskningsinspireret bud på, hvordan vi hver især lærer at leve som hele mennesker med hele vores hjerte. Det er min påstand – godt hjulpet på vej af diverse forskningsresultater, som bliver præsenteret gennem bogen – at læseren efter endt læsning af denne bog, har et godt udgangspunkt for at forstå sig selv og sin egen væren i verden. På samme tid giver det en gylden mulighed for at reflektere over livet generelt, og det kan være med til at give livet retning og mening.

Jeg leder pt. efter et forlag, som ønsker at samarbejde med mig om at udgive denne bog. Og jeg er overbevist om, at det nok skal lykkes.