Omsorgstræthed – kursus, temadag, inspirationsdag

Omsorgstræthed handler om den belastning, der kan være, når du bruger dig selv og dine følelser på arbejde med mennesker, som har det vanskeligt. Det forstærkes af en række faktorer som ubalance mellem ressourcer og opgaver, manglende rolleafklaring, når rammerne og retningen ikke er tydelig, når det ikke er tilladt at tale om den følelsesmæssige belastning, og når det kollegiale samarbejde er under pres eller ikke fungerer.

En kursusdag kan indeholde nogle af følgende elementer. Jeg tilpasser naturligvis til jeres ønsker og behov:

 • VIK-modellen
 • Hvad er omsorgstræthed?
 • Risikofaktorer
 • IGLO modellen (forebyggelse sker for individet, gruppen, ledelsen, organisationen)
 • Hjerne, sander og de følelsesregulerende systemer
 • Compassion som tilgang
 • Empatien er det, der er med til at belaste
 • Affektsmitte
 • Den gode kollega og den mindre gode kollegas egenskaber
 • Karakterstyrker i gruppen
 • Sådan arbejder du godt sammen med mig
 • En fiskerbænk
 • Psykologisk tryghed
 • Tillid og modstand
 • Værdier
 • Den individuelle forebyggelsesliste
 • Self-compassion

En kursus- eller temadag tilrettelægges altid som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, konkrete redskaber, egne refleksioner og arbejde i mindre gruppe. Tilsat lidt stilhed. Jeg kan også tilrettelægge kortere oplæg eller foredrag, hvor der til gengæld ikke er helt så meget tid til refleksion og øvelser.

Du kan skrive til mig på mail@annemettesohn.dk for flere informationer.

Priser varierer efter antallet af deltagere.