Arbejdsområder

Jeg arbejder indenfor forskellige områder, som spænder over det specialpædagogiske i forhold til børn og unge med autisme og adhd til det mere terapeutiske med fokus på sårbarhed og egenomsorg.

Min faglige platform er bred, men alligevel med det samme fokus: Trivsel for alle. Det er altid mit udgangspunkt uanset, om jeg skriver, underviser, holder foredrag eller sidder i samtale med både forældre, fagpersoner og andre, som kan bruge mine evner.

I pædagoguddannelsen havde jeg især fokus på musik, konflikthåndtering, sårbare børn, udviklingspsykologi og mestring. Da jeg læste på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi snævrede jeg mit fokus mere ind efter det første halve år, hvor vi dykkede ned i forskellige psykologiske tilgange til pædagogiske problemstillinger. Mit fokus blev forskningen bag særlig sensitivitet, men i kombination med en mere dynamisk tankegang fra den kritiske psykologi, at vi – i samspil med det omgivende samfund – har forskellige handlemuligheder under visse betingelser.

I menupunkterne herunder kan du læse mere detaljeret om, hvad jeg kan tilbyde og hvor mit faglige ståsted er.