Autisme

Jeg kan hjælpe dig med at skabe de rigtige rammer for hele familien med et barn med ASF.

Autismespektrum-forstyrrelse (ASF) er en udviklingsforstyrrelse, som dækker over flere tidligere diagnoser:

  • Infantil autisme
  • Atypisk autisme
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret/andet (GUU/GUA)
  • Aspergers Syndrom.

I den seneste opdatering af diagnosemanualen, ICD-11, er alle diagnoser nu lagt sammen under én fælles diagnose: Autisme og forklares som en spektrumforstyrrelse med forskellig grad af funktions- og begavelsesniveau. Desuden forklares det med det nyeste diagnosesystem i hvor høj grad personen har behov for støtte.

Wings triade

Triaden bruges til definere og afgrænse autisme fra andre udviklingsforstyrrelser, og således har en person med ASF udfordringer med:

  • Socialt samspil
  • Kommunikative evner
  • Forestillingsevne.

Det betyder i praksis, at mennesker med ASF kan have svært ved at afkode andres intentioner og mimik, ligesom det kan være en udfordring at være i et fællesskab om at dele interesser og oplevelser. Ind i mellem kan det være svært for mennesker med autisme intuitivt at vide, hvad man skal gøre i en given situation, og det kan opleves for andre som mangel på situationsfornemmelse.

At leve med ASF i familien kan være en stor udfordring, men samtidig også en stor glæde at opleve, hvordan verden får et helt andet perspektiv. Det giver jævnligt anledning til misforståelser, når der populært sagt er flere forskellige kognitive “styresystemer” at tage hensyn til. At du selv bruger Windows til at navigere i verden med, når dit barn er opereret af Apple.

Sensitivitet og rammer

Mange med ASF oplever desuden sensoriske udfordringer. Det vil sige, at det er yderst modtagelige overfor lys, lyd, lugt, smag (og tekstur i maden), tøj på kroppen og desuden er de også følelsesmæssigt meget åbne for det, der sker omkring dem. Denne del af adfærd hos mennesker med ASF kan ligne det, som sensitive individer også oplever.

Vi hjælper bedst børn, unge og voksne med ASF ved at tilpasse rammerne, så der er mest mulig forudsigelighed, struktur og forberedelse. Det kan være svært for mennesker med ASF at have overblik over deres dagligdag, fordi der er en tendens til at være yderst detaljeorienteret. En egenskab, som i øvrigt er meget påskønnet og anvendelig i mange dagligdags- og arbejdsmæssige situationer. Derfor er et mere eller mindre visuelt system en rigtig god idé i arbejdet med mennesker med ASF, ligesom beskeder helst skal være direkte, utvetydige, præcise og tydelige, så det ikke giver anledning til unødig misforståelser.

At arbejde med low arousal som udgangspunkt kan være med til, at vi undgår unødvendige konflikter, og så er mit pædagogiske udgangspunkt ALTID, inspireret af Ross Greene, at

Alle mennesker gør det rigtige, hvis de kan.

Hverdagen med ASF

Det giver selvsagt nogle udfordringer både for det enkelte menneske med ASF, men også for forældre, søskende, bedsteforældre, lærere, pædagoger, venner osv. Fordi det som sagt er forskellige måder at tænke og handle på. Viden er en af de bedste våben, og jeg kan kun anbefale dig at læse dig ind på emnet. Der er skrevet mange gode (og også nogle mindre gode) bøger om autisme. Gør dig selv den tjeneste at være kritisk overfor forfatterens baggrund, da det ikke er den samme viden en praktiserende psykolog og en pårørende kan give dig. Begge dele kan være godt, men ikke alt er baseret på undersøgte fakta.

En af mine største kæpheste er, at vi alle skal passe godt på os selv og være omsorgsfulde overfor både tanker, følelser og handlinger. For at vi som pårørende eller fagpersoner kan være noget for et mennesker med ASF, må vi sørge for selv at blive ladet op. Det kan du læse meget mere her.

I både min professionelle og personlige blog kan du læse indlæg om hverdagen med ASF. Du er også MEGET velkommen til at stille spørgsmål, skrive kommentarer eller komme med idéer til emner, jeg kan skrive om.