Det specialpædagogiske kørekort

Det specialpædagogiske kørekort er et femdages kursusforløb (to, to og én dag med fire ugers mellemrum) tilrettelagt for lærere, pædagoger, støttepersonale, AKT-medarbejdere i hhv. skole eller dagtilbud (inkl. specialtilbud og mellemformer). Til kurset hører et omfattende arbejdsmateriale til anvendelse i praksis, som hjælper med at fylde din pædagogiske værktøjskasse godt op.

Som kursist bliver du klædt på til arbejde bevidst med specialpædagogiske metoder og tilgange og får en videns- og redskabspakke, de kan bruge i det daglige arbejde. Alle metoder, tilgange og konkrete redskaber er funderet i specialpædagogisk forskningsbaseret teori og viden.

Indholdet i det specialpædagogiske kørekort er blandt andet (og ikke nødvendigvis i nedenstående rækkefølge):

 • Grundforståelse og børnesyn med udgangspunkt i low arousal tilgangen
 • Sansebearbejdning
 • Forståelse af hjerne og følelsesregulering
 • ADHD og Autisme diagnosekriterier
 • Forskel mellem forventninger og færdigheder
 • Ansvars- og perspektivforståelse
 • Relationskompetence
 • Mentalisering og Theory of mind
 • Social stories
 • Klasserumsledelse og indretning
 • Co-teaching i praksis
 • Forældresamarbejde, herunder den svære samtale
 • Chanceulighed
 • Små og store traumer
 • Tilknytningsformer og mønstre

Kurset veksler mellem oplæg, arbejde i grupper, arbejde med skemaer og redskaber udfærdiget til kurset. Mellem kursusgangene vælger deltagere selv specifikke metoder, som de gerne vil prøve af i deres egen praksis.

Kurset kan tilpasses færre dage, naturligvis med et mindre udbytte.

Det specialpædagogiske kørekort er udviklet til og i samarbejde med Varde Kommune, Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud.

Skriv til mig på mail@annemettesohn.dk for yderligere information.