Arousal & Compassion – når der er brug for en specialpædagogisk indsats

Bogen til dig, der arbejder med børn og unge

Arousal & Compassion – når der er brug for en specialpædagogisk indsats er en praktisk anvendelige bog for dig, der arbejder med børn og unge i børnehaver, skoler, specialskoler, døgninstitutioner og mange andre steder.

Bogen indeholder fire temaer:

  • Menneske
  • Adfærd
  • Relation
  • Compassion

Menneske

Temaet om menneske hjælper med en forståelse af biologiske faktorer som hjerne og sanser, men også tænkning og følelser beskrives. I bogen kommer jeg omkring følgende:

  • Vilkår og grundlæggende belastninger
  • Personlige styrker og egenskaber
  • Sanser og bearbejdning af indtryk
  • Følelsesregulerende systemer i hjernen
  • Eksekutive funktioner
  • Nervesystemet
  • Følelser, tænkning og mening.

Adfærd

Alt det, børnene gør, er en måde at kommunikere med omverdenen. Ind i mellem skaber deres adfærd problemer for dem selv og os. Derfor skal vi lære at forstå deres adfærd og forsøge at tilpasse forventningerne til deres færdigheder. Bogen har følgende overskrifter om adfærd:

  • Forventninger og krav
  • Situationsbestemte belastninger
  • Fokus på overgange, forandringer og skift
  • Færdigheder og evner
  • Uløste problemer
  • Rammesætning og forebyggelse
  • Selvkontrol – og hvad der sker, når den forsvinder.

Relation

For mig at se er relationsarbejdet altafgørende for at kunne hjælpe børn og unge med en problematisk adfærd. At skabe en god relation kræver empati, tid og en oprigtig interesse for den anden. Det kræver samtidig, at du kan se tingene fra barnets perspektiv uden at dømme. Ansvaret for en god relation ligger på dine skuldre. Under temaet relation kan du læse om:

  • Tilknytning
  • At se problemet fra den anden vinkel
  •  Definitionsmagt
  • Du har ansvaret
  • Konsekvenser af konsekvenspædagogik
  • Din betydning for andres adfærd
  • At finde en fælles løsning
  • Du kan ikke undgå at blive påvirket.

Compassion

En stor del af det pædagogisk arbejde er at drage omsorg for andre og hjælpe den, som har det svært. Derfor er compassion et afgørende begreb i min forståelse og tilgang til arbejdet med børn og unge. Compassion er nødvendig overfor andre, men i høj grad også overfor dig selv. Det er en væsentlig pointe i bogens fjerde og sidste tema, som indeholder følgende overskrifter.

  • Menneskelighed
  • Affektsmitte og spejling
  • Mentalisering
  • Empati
  • Du gør også dit bedste
  • Subjektiv sårbarhed
  • Compassion fatigue
  • De gode kolleger
  • Pas godt på dig selv.

Fire virkelighedsnære cases

I hvert af bogens fire temaer, Menneske, Adfærd, Relation og Compassion, møder du en opdigtet person, som er et sammensurium af mennesker, jeg enten selv har mødt og arbejdet med, eller af menneskers beskrivelser og historier, som jeg er blevet betroet på kurser eller som underviser og praktikvejleder. Du vil lære Benjamin at kende i bogens første del. Han går i 8. klasse på en specialskole for børn og unge med autisme. I temaet om adfærd møder du Julie, en pige på otte år, som går i 2. klasse, og som har en adfærd, der skaber problemer for hende selv og omgivelserne. Jeg har valgt Niels på fem år i temaet om relationer. Han går i daginstitution, og han har svært ved at følge de voksnes anvisninger. Til sidst vil du hilse på Lotte på 12 år, som bor på en døgninstitution.

Bogens omslag er skabt af Designeriet, og jeg elsker det. De lysende prikker og trådene skal symbolisere hjernesynopser, der forsøger at nå hinanden. Den blå farve mod de lysende tråde er smukt komponeret, dramatisk og alligevel roligt på samme tid.

Bogen koster 249,- plus porto (ca. 50 kr). Du kan bestille et signeret eksemplar ved at skrive til mig på mail@annemettesohn.dk. Den er naturligvis også tilgængelig, hvor du handler fagbøger og på Akademisk Forlags hjemmeside.