Kurser til foreninger, private virksomheder, skoler og institutioner

Jeg laver forskellige kurser til foreninger, private virksomheder, der arbejder med sociale og pædagogiske problemstillinger samt institutioner og skoler.

Eksempelvis laver jeg i 2017 et skræddersyet kursus til forældre og pårørende til børn med såkaldt særlige behov i Foreningen Familierum. De har bedt mig lave et kursus over fem torsdage, hvor vi arbejde med at nedsætte stress i familien og hvordan man passer godt på sig selv.

For Center for Socialt Arbejde lavede jeg i 2017 et særligt tilrettelagt kursus i konflikthåndtering og Low arousal for plejefamilier. Og i 2018 deltager jeg som underviser i et forløb om Viden om Voldsforebyggelse for både daginstitutioner og skoleområdet for Gladsaxe Kommune samt et kursusforløb for Varde Kommune for lærere og pædagoger i både specialskole og almenskole.

For kurser til skoler og institutioner laver jeg også gerne skræddersyede kurser og relevante oplæg.