Udviklingsskema

Ross Greene udviklede i forbindelse med bogen “Det eksplosive barn” et skema til identifikation af et barns (ung/voksen) manglende færdigheder. Han kaldte det et AMFUP skema – Analyse af Manglende Færdigheder og Uløste Problemer. Mit udviklingsskema tager udgangspunkt i hans AMFUP skema, men adskiller sig på flere punkter.

En af ændringerne er, at startsætningen er lavet om til “Barnet har brug for hjælp til…” frem for “Barnet har svært ved”. Dels fordi jeg har læst mange rapporter og elevplaner om det, min egen søn har haft svært ved (ikke altid så munter læsning), og dels fordi min formulering kræver en perspektivændring fra, at det er noget i barnet til, at det er noget i omgivelserne, som skal forandre sig.

En anden ændring er, at jeg har taget nogle af de originale udsagn væk og tilføjet andre, som jeg fandt mere relevante – blandt andet med udgangspunkt i teori om eksekutive kontrolsystem. Derudover har jeg også grupperet udsagnet i fire temaer: Fleksibilitet og omstilling, Tanker og følelser, Opmærksomhedsstyring og Socialt, som kan anvendes til analyse.

Ligesom Belastning og fælles faglig tilgang-skemaet, kan du også her både anvende det på en gruppe eller klasse og i forhold til et individ.

Når du anvender skemaet her, bliver jeres diskussion af barnets behov for jeres hjælp på et fagligt grundlag. Flere brugere har desuden sagt, at de har anvendt skemaet, når de har skullet skrive statusrapporter, indstillinger og meget mere.

Her er et billede af skemaet. Link til download findes længere nede.

Sådan gør du:

Der er flere måder at arbejde med udviklingsskemaet:

  1. Du gennemgår alle udsagn fra en ende af sammen med dine kolleger og sætter kryds ved dem, som er relevante. Tænk på, at det er et redskab til faglig refleksion og ikke et “sandhedsskema”. I ender med et antal krydser, som I kan gruppere efter F, T, O og S’er. På den måde kan I få et overblik over, hvor barnet primært har brug for hjælp.
    Næste trin er at prioritere det, som skaber de største vanskeligheder på tværs af barnets dag, og starte med at sætte tiltag igang for at hjælpe, kompensere, sænke forventninger, ændre rammer osv. Det betyder desuden, at du må nedprioritere noget andet. For det er ikke muligt at arbejde på alle fronter hele tiden.
  2. Med udgangspunkt i en bestemt situation (fx. garderobe, skift fra frikvarter til time, idrætstime eller andet) gennemgår du (sammen med kolleger) alle udsagn og sætter kryds ved dem, som er relevante i forhold til den specifikke situation. På den måde får du input til, hvad barnet har brug for hjælp til, og hvor du bliver nødt til at se nærmere på rammerne og forventningerne, så du skaber mulighed for, at barnet kan deltage med de færdigheder, han eller hun har.
  3. Du starter med de fire temaer: Fleksibilitet og omstilling, Tanker og følelser, Opmærksomhedsstyring og Socialt og diskuterer med dine kolleger, hvor I oplever, at barnet (ung/voksen) har de største vanskeligheder på tværs af hverdagen. Derefter kan I gå tilbage i skemaet og finde mere specifikke udsagn, som kan pejle jer ind på, hvor jeres indsats primært skal ligge.

Som sagt kan skemaet bruges både på et individ og på en gruppe.

Når du klikker på linket, åbner skemaet i din browser. Herfra kan du hente det ned på din computer.
Link til at åbne og downloade: Udviklingsskema