Eksempler på opgaver

Her kan du læse om nogle af de opgaver, jeg har i mit selvstændige arbejdsliv. Opgaverne er altid tilpasset kundens behov, så et kursus om konflikthåndtering kan være meget forskelligt om det er online, på en arbejdsplads eller mellem børn og voksne. Nederst finder du en tidslinje, hvor du kan følge mit professionelle liv.

Arbejdsopgaver 2017

 • Foredrag på fx. bibliotekerne i Skive, Ringkøbing og Aabybro samt i Viborg, Glostrup, Næstved og Randers m.fl.
 • Oplæg på Skivekonferencen om egenomsorg (med hospitalspræst Trine Kofoed).
 • Kursus i konflikthåndtering for plejeforældre hos Center for Socialt Arbejde (CESA).
 • Temadag for Akut modtagelsen på Viborg Sygehus (med hospitalspræst Trine Kofoed).
 • Privat rådgivning om sensitivitet, spiseudfordringer, egenomsorg og konflikthåndtering.
 • Foredrag om Egenomsorg og stress i familien, Foreningen Familierum.
 • Pårørende/bedsteforældrekursus om autisme.
 • Pædagogisk dag for daginstitution om “Den svære forældresamtale”.
 • Kursus i egenomsorg for alle.
 • LOF kursus i konflikthåndtering.
 • Oplæg i daginstitution om arbejdsglæde og arbejdsvilkår.
 • Oplæg på konference om sensitive børn for Center for plejefamilier  i København kommune i selskab med Professor Barbara Hoff Esbjørn.
 • Forelæsning på folkeuniversitetet på Aarhus Universitet samt Danmarks Pædagogisk Universitet, Emdrup om sensitive børn i forelæsningsrække med titlen: Lær dit barn at kende i selskab med Professor Per Schultz Jørgensen samt Professor Peter Krøjgaard.

Arbejdsopgaver 2016

 • Foredrag på fx. biblioteker i Aalestrup, Silkeborg, Lemvig (som blev optaget til TVmidtvest, vises december 2016), Skive, Bjerringbro m.fl. AOF Sønderborg, Svendborg og Viborg, diverse foreninger (fx. skoletandlægeforeningen og familierum i Glostrup) samt egne foredrag. 
 • Oplæg på Skivekonferencen om sensitive børn med autisme.
 • Privat rådgivning af forældre og børn.
 • Onlinekursus om stressfaktorer og konflikthåndtering.
 • Gæsteundervisning på pædagoguddannelsen VIA University College, Viborg om børn og unges kognitive, personlige og læringsmæssige udvikling samt personlighed og pædagogik. 
 • Kursus for indkøbsafdeling på Viborg Sygehus om kommunikation, personlighed og konflikter.
 • Artikler i Livsbladet (præmaturforeningen), pædagogisk magasin 0-14, pædagogisk magasin Første Steg (udgives i Norge af Utdanningsforbundet), PLF (plejeforeningernes landsforenings medlemsblad) og klummer i Viborg Stifts Folkeblad. 
 • Bogudgivelse: Dit sensitive barn – en guide til en bedre hverdag, forlaget Pressto.
 • Oplæg for forældre i A-klasserne, Vestervang skole (specialskole for børn med autismeproblematikker), emner: Low arousal og søskendeproblematikker.
 • Forældrekurser og seminarer.