Opgavetyper og kunder

Her er nogle af de typer af opgaver, som er booket:

 • Low arousal kurser
 • Low arousal foredrag 
 • Mentalisering og Forældresamarbejde kursus 
 • Egenomsorg kurser
 • Forebyggelse af omsorgstræthed
 • Compassion i pædagogisk praksis
 • Mentalisering i undervisningen
 • Egenomsorg foredrag

Jeg har en række faste kunder, som jeg løser opgaver for. Det er blandt andet:

 • Varde Kommune, skoleområdet Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud
 • Gladsaxe Kommune, dagtilbud og skoleområdet
 • Billund Kommune, specialskoleområdet
 • Region Midtjylland, Autismeområdet
 • Camillehusene, Gentofte
 • VoLis, specialskole Svenstrup
 • Fagforeninger som HK og IDA
 • Albertslund Kommune, Hvidovre kommune, Ishøj Kommune (m.fl), plejefamilieområdet

Dertil kommer mange enkelt institutioner og organisationer, som booker mig til at løse kursus, supervisions og rådgivningsopgaver. 

Har du brug for, at jeg også løser en specialpædagogisk opgave for dig, så kontakt mig på mail@annemettesohn.dk eller tlf. 20421045

Tidligere arrangementer

2020

3. jan Kursus Low arousal for lærere, Alslev Skole
10. – 14. jan Ferie
20. jan
 Kursus Low arousal, Daginstitution Egedal kommune
28. jan Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø (dag 1), Varde Kommune
19. feb Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø (dag 2), Varde Kommune
20. feb Temaaften Low arousal, Dagtilbud i Gladsaxe kommune
24. feb Kursus Low arousal for pædagoger og ledere, Gladsaxe kommune
24. feb Oplæg Low arousal for pædagoger, Gladsaxe kommune
25. feb Kursus low arousal dag 1 af 2, Behandlingsinstitution Nordsjælland
4. mar Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø (dag 1), Varde Kommune
17. mar (ny dato kommer senere) Foredrag Low arousal (UDSOLGT, tilmelding lukket ved 250 deltagere), åbent arrangement VIA Viborg, Arrangør: Foreningen Autisme Viborg
23. mar (aflyst corona) Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø (dag 2), Varde Kommune
25. mar (aflyst corona) Skriveworkshop Skive Boglade
19. apr (aflyst corona) Skriveworkshop i samarbejde med Antikvariatet i Viborg
12. maj (aflyst corona) Kursus Low arousal oplæg, temadag Psykiatri Plus, Middelfart
20. maj Kursus Low arousal (dag 1 af 2), Forsorgshjem og værested, Valby 
28. maj (flyttes til senere i 2020) Oplæg forældremøde, Børnehuset Møgelkær
10. juni Kursus Low arousal (dag 2 af 2), Forsorgshjem og værested, Valby
16. juni Kursus low arousal dag 2 af 2, Behandlingsinstitution Nordsjælland
23. juni Kursus Autisme og sanser, Bo- og aktivitetstilbud, Brande Kommune
6. aug Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø, skole i Varde kommune
7. aug Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø, skole i Varde kommune
10. aug Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø, skole i Varde kommune
26. aug Kursus Low arousal for pædagoger, Alslev Skole (flyttet fra marts)
5. sep Kursus Egenomsorg for plejefamilier, Albertslund Kommune (flyttet fra maj, hold 1)
7. sep Foredrag Egenomsorg, Ingeniørforeningen IDA Odense
10. sep Foredrag Egenomsorg, Ingeniørforeningen IDA Køge (flyttet fra april)
15. sep Kursus Low arousal for pædagoger, dagtilbud, Gladsaxe kommune (afholdt online)
14. sep Kursus Egenomsorg for plejefamilier, Vestsjælland (flyttes til 2021)
17. sep Oplæg Low arousal Center for Job og oplevelse, Helsingør Kommune (flyttes til 2021)
23. sep Kursus Low arousal, Forsorgshjem Sydjylland (flyttet fra april)
28. sep Workshop low arousal, specialdagtilbud, Egedal Kommune
30. sep Kursus Low arousal, Bo- og aktivitetstilbud, Brande Kommune
3. okt Kursus Low arousal, område Grønnemose, Gladsaxe kommune (flyttes til 2021)
6. okt Oplæg og skriveworkshop, Mariagerfjord Bibliotekerne (flyttes til oktober 2021)
20. okt Oplæg low arousal, Hjerneskadeforeningen Himmerland (flyttes til april 2021)
24. okt Kursus Egenomsorg for plejefamilier, Herning Kommune (flyttes til 2021)
26. okt Kursus Mentalisering og forældresamarbejde hold 1 (dag 1 af 2), Varde Kommune
27. okt Kursus Mentalisering og forældresamarbejde hold 2 (dag 1 af 2), Varde Kommune
28. okt Oplæg og workshop Arbejdsglæde og arbejdsstolthed, Varde Kommune
3. nov Kursus Low arousal, Bo- og aktivitetstilbud, Brande Kommune
4. nov Kursus Low arousal, skoleområdet, Gladsaxe kommune (flyttes til 2021)
5.-6. nov Oplæg Low arousal og det gode arbejdsmiljø, Skivekonferencen (flyttes til 2021)
7. nov 1-dags retreat for krop og sjæl i samarbejde med Body and Mind Studio, Viborg
10. nov
 Kursus Low arousal, Bo- og aktivitetstilbud, Brande Kommune
16. nov Kursus Mentalisering og forældresamarbejde hold 2 (dag 2 af 2), Varde Kommune
17. nov Kursus Mentalisering og forældresamarbejde hold 1 (dag 1 af 2), Varde Kommune
24. nov Kursus Low arousal, Bo- og aktivitetstilbud, Brande Kommune
30. nov Kursus Egenomsorg for plejefamilier, Albertslund Kommune (flyttes til maj 2021)

2019

15. januar Kursus for lærere og pædagoger i folkeskolen, Viden om voldsforebyggelse, Gladsaxe Kommune
21./22. januar Bachelorprøver VIA pædagoguddannelsen Viborg
26. januar Sangworkshop, Loge Viborg
29. januar Kursus for lærere og pædagoger i folkeskolen, Viden om voldsforebyggelse, Gladsaxe Kommune
4. februar Oplæg om egenomsorg for forældre og pædagogisk personale, Lundehusskolen, København Ø.
21. februar Kursus low arousal , Nyborg Rusmiddelcenter
23. februar 
Pædagogisk dag om low arousal for alle daginstitutioner i ét af fem områder i Gladsaxe Kommune

25. februar Kursus low arousal for nybegyndere (hold 1, dag 1), Varde Kommune
26. februar Kursus Autisme grundkursus (dag 1), Varde Kommune
1. marts synger natkirke Viborg domkirke kl. 19.30
4. marts 
Foredrag om egenomsorg, HK-Syd, Rødekro

6. marts Kursus low arousal forsætter (dag 1), Varde Kommune
7. marts Kursus low arousal for nybegyndere (hold 2, dag 1), Varde Kommune
9. marts – 18. marts FERIE begge dage inkl.
20. marts Kursus low arousal for nybegyndere (hold 1, dag 2), Varde Kommune
21. marts Kursus Autisme grundkursus (dag 1), Varde Kommune
25. marts
Oplæg om low arousal for pædagogisk personale i alle daginstitutioner i ét af fem områder for dagtilbud i Gladsaxe kommune

26. marts Kursus low arousal for plejeforældre, Slagelse Kommune
27. marts Oplæg om egenomsorg, IDA (ingeniørforeningen) København
1. april Kursus low arousal forsætter (dag 2), Varde Kommune
1. april Foredrag om low arousal, ADHD foreningen, lokalafdeling SYD
2. april Kursus low arousal for nybegyndere (hold 2, dag 2), Varde Kommune
3. april Kursus low arousal, Fonden Føniks, Hadsten
3. april Oplæg for forældre om egenomsorg, Krabbeshus Heldagsskole
8. april Kursus Forældresamarbejde i folkeskolen (dag 1), Varde Kommune
9. april Kursus Autisme og forældresamarbejde (dag 1), Varde Kommune
26. april Kursus Autisme grundkursus (dag 1), Varde Kommune
29. april Kursus Autisme og sensoriske udfordringer (dag 1), Varde Kommune
30. april Kursus Forældresamarbejde i folkeskolen (dag 2), Varde Kommune
2. maj Kursus Low arousal, Fynbohus Viborg Kommune
7. maj 
Kursus low arousal for nybegyndere (dag 1), Varde Kommune
8. maj 
Kursus Forældresamarbejde i folkeskolen (dag 1), Varde Kommune

9. maj Kursus Autisme og forældresamarbejde (dag 2), Varde Kommune
16. maj Kursus Autisme grundkursus (dag 1), Varde Kommune
20. maj Kursus Autisme og sensoriske udfordringer (dag 2), Varde Kommune
21. maj Kursus Forældresamarbejde i folkeskolen (dag 2), Varde Kommune
22. maj Kursus low arousal for nybegyndere (dag 1), Varde Kommune
3. juni Oplæg Low arousal for Center for Myndighed og social service, Egedal Kommune
18. juni Kursus low arousal, Skelbæk centeret, Ringkøbing
2. juli Kursus Forældresamarbejde, Alslev skole
3. juli Kursus Low arousal, Sct. Jacobi Skole
5. august Kursus forældresamarbejde, Ølgod skole
2. sep Kursus Forældresamarbejde i folkeskolen (dag 1), Varde Kommune
4. sep Kursus Low arousal og arbejdsmiljø (dag 1), Varde Kommune
9. sep Kursus Low arousal for pædagoger og ledere, Viden om voldsforebyggelse, Gladsaxe kommune
12. sep Kursus Low arousal (opfølgning) Fynbohus, Viborg Kommune
16. sep Foredrag egenomsorg, Magister og ingeniørforeningen, Gladsaxe kommune
18. sep Kursus Low arousal og arbejdsmiljø (dag 2), Varde Kommune
24. sep Kursus Forældresamarbejde i folkeskolen (dag 2), Varde Kommune
2. okt Kursus Low arousal for pædagoger og ledere, Viden om voldsforebyggelse, Gladsaxe kommune
3. okt Kursus Egenomsorg for plejefamilier, Holbæk Kommune
10. okt Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø (dag 1), Varde Kommune
22. okt Undervisning VIA, modul 10 – Det tværprofessionelle element
23. okt
Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø (dag 1), Varde Kommune
24. okt Kursus Low arousal for pædagoger og ledere, Viden om voldsforebyggelse, Gladsaxe kommune
24. okt Digitalt indslag på fagfestival for ledere og medarbejdere på handicapområdet i Viborg Kommune
30. okt Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø (dag 1), Varde Kommune
4. nov Kursus Low arousal, specialeefterskole Nordjylland
5. nov
 Undervisning VIA, modul 10 – Det tværprofessionelle element
9. nov Kursus low arousal for plejefamilier, Hvidovre kommune
12. nov Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø (dag 2), Varde Kommune
13. nov Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø (dag 2), Varde Kommune
19. nov Kursus Low arousal og det gode arbejdsmiljø (dag 2), Varde Kommune
21. nov Kursus Low arousal, specialdagtilbud, Egedal Kommune
23. nov Kursus Low arousal for plejefamilier, Albertslund Kommune
5. dec Kursus Low arousal, Ølgod Skole

I december koncentrerer jeg mig om at synge. Du kan høre mig til alle gudstjenester i Skals kirke, men også som solist til Viborg Concert Bands julekoncert den 3. december kl. 19 i Viborg Musiksal og som solist i Natkirke i Viborg Domkirke den 6. december kl. 19.30. Igen synger jeg til bogreception i anledning af udgivelse af min første roman “Jeg ser dig” den 14. december kl. 13.30 – 16.00 på Liseborg Bakke 23, 8800 Viborg. Alle er velkomne til det hele.

 

2018

5. februar Foredrag om egenomsorg, IDA (Ingeniørforeningen) Odense.
8. februar, 8. marts  og 22. marts Kursus om stresshåndtering og egenomsorg, Foreningen Familie (i alt 3 kursusgange)
20. marts Foredrag om sensitive unge, HF og VUC Middelfart.
5. april Deltager i kursus om Respekt og omsorg for mennesker i sorg
10. april Foredrag om egenomsorg, IDA (Ingeniørforeningen) Aarhus.
11 og 12. april Kursus om low arousal for plejefamilier, SOSU Silkeborg
16. april Oplæg om taknemmelighed og egenomsorg i Wise Mens Club i Viborg
23. – 24. april Oplæg SIKON autismekonference, Odense.
1. maj deltager i forelæsning om “Reward, prediction and dopamine” ved professor Ray Dolan
3. maj Foredrag om egenomsorg. HK Syd, Jupitervej 1, Kolding.
28. august Foredrag om egenomsorg, IDA (Ingeniørforeningen) Scandic Hotel, Silkeborg.
4. september Særligt sensitive børn og unge for plejefamiilier, VEU-Center Østjylland
11. september Oplæg for daginstitutionsledere om low arousal, Viden om voldsforebyggelse, Gladsaxe kommune
17. september Kursus low arousal for pædagoger og ledere, Viden om voldsforebyggelse, Gladsaxe kommune
27. september Foredrag Egenomsorg, Skive Bibliotek
2. oktober
Opfølgning Særligt sensitive børn og unge, VEU-Center Østjylland

3. oktober Kursus for lærere og pædagoger i folkeskolen, Viden om voldsforebyggelse, Gladsaxe Kommune
22. oktober med opfølgning 12. november Kursus low arousal for fortsættere, Varde Kommune
29. oktober med opfølgning 19. november Kursus low arousal for nybegyndere, Varde Kommune
1. og 2. november Oplæg om taknemmelighed og de positive perspektiver på livet som autismemor, International autismekonference, Skivekonferencen
13. november Foredrag Egenomsorg, HK-Syd, Esbjerg
7. december Synger i natkirke 19.30, Viborg Domkirke
11. december Solist med Viborg Concert Band, Skals Kirke
14. december Synger med Sissel Kyrkjebø i Vibocold Arena. Læs historien her. 
18. december Solist med Viborg Concert Band, Musiksalen, Viborg

2017

12. januar Foredrag Skive bibliotek (ekstra pga. udsolgt foredrag i sep. 16)
2.marts Kursus for sygeplejersker børneambulatoriet, i samarbejde med hospitalspræst Trine Kofoed Viborg Sygehus
2. marts
 Konflikthåndteringskursus LOF Viborg (1. mødegang)

4. marts Foredrag Sydhavnen (lukket arrangement for plejefamilier)
7. marts Foredrag Dit sensitive barn Ringkøbing bibliotek
16. marts Konflikthåndteringskursus LOF Viborg (2. mødegang)
18. marts Oplæg om arbejdsglæde, kommunal institution i Viborg (lukket arr.)
20 marts Foredrag Dit sensitive barn Aabybro bibliotek
25. marts Konflikthåndteringskursus AOF Ringkøbing (flyttes til efteråret, dato uafklaret)
30. marts Konflikthåndteringskursus LOF Viborg (3. mødegang)
20. april Foredrag Pas på dig selv Foreningen Familierum, Glostrup
25. april Foredrag Pas på dig selv Bjergsnæs Efterskole, Viborg
29. april Pædagogisk dag Den svære forældresamtale, kommunal institution Viborg (lukket arr.)
29. april Kursus Low Arousal, Blå Kors frivilligledere, Scandic Vejle (lukket arr.)
5. maj Pårørendekursus om autisme, Viborg
9. maj Kursus Low Arousal for plejefamilier CESA, Ringe, Fyn
20. maj Oplæg om arbejdsglæde og arbejdsvilkår, kommunal institution i Viborg (lukket arr.)
22. maj Foredrag Pas på dig selv, Historiens Hus, Odense
7. juni Foredrag Pas på dig selv, Grønnegades Kaserne, Næstved
12. september Forelæsning De sensitive børn Aarhus Universitet
15. september Kursus for sygeplejersker i samarbejde med hospitalspræst Trine Kofoed, Viborg Sygehus (lukket arr.)
23. september Kursus i egenomsorg, Viborg 
5. oktober Oplæg Pas godt på dig selv for professionelle, Autismecenter Skive (lukket arr.)

12. oktober Oplæg Pas godt på dig selv for professionelle, Autismecenter Skive (lukket arr.)
2.-3. november Oplæg om egenomsorg på Skivekonferencen
11. november Pædagogisk dag om forældresamarbejde, Institution Midt-vestjylland (lukket arr.)

23. november Foredrag om egenomsorg, Autismeforeningen, Kreds Limfjord i Skive
27. november Kursus low arousal for pædagogisk personale, Aflastningsinstitution Midtjylland (lukket arr.)
5. december Forelæsning De sensitive børn, DPU Emdrup

2016

21. januar Foredrag Vesthimmerlands Bibliotek, Aalestrup
28. januar Bogudgivelse Dit sensitive Barn – en guide til en bedre hverdag
9. februar
Undervisning VIA pædagoguddannelsen, Viborg

11. februar Bogrelease Studenterhuset Viborg
2. marts
Foredrag Silkeborg Bibliotek
31. marts
Forældrekursus sensitive børn Aalestrup
5. april
Foredrag Daginstititution Mors
7. april
Foredrag Lemvig bibliotek (optaget til TV-midtvest MOKKA)
8. april
Undervisning VIA pædagoguddannelsen, Viborg
19. april
Foredrag Skelund Skole
28. april
Foredrag Skals Multihal
3. maj
Foredrag Vostrup Efterskole
9. maj
Foredrag Grønnegades kaserne, Næstved
10. maj
Foredrag Taastrup
20. maj
Foredrag Tandlægeforeningen konference, Horsens
31. august
Undervisning VIA pædagoguddannelsen, Viborg
29. september
Foredrag Skive Bibliotek
3. oktober
Foredrag AOF Svendborg
6. oktober
Foredrag AOF Sønderborg
10. oktober
Foredrag Herning
27. oktober
Oplæg A-klassernes forældre, Viborg
3.-4. november
Oplæg Skivekonferencen
9. november
Foredrag Bjerringbro/Viborg bibliotekerne
10. november
Foredrag Foreningen Familierum, Glostrup
15. november
Oplæg A-klassernes forældre, Viborg
24. november
Webinar online
10. december
Foredrag fra Lemvig vises i TV-midtvest MOKKA