Test dit sensitive barn

Test dit barns sensitive side

Når du laver en test som denne, skal du have det forbehold, at alt afhænger af din vurdering. Andre vil måske vurdere noget andet. Det er nemt at gennemskue, hvordan testen giver et såkaldt rigtigt eller forkert svar. Jo flere RIGTIGT, jo større sandsynlighed er der for, at du kan beskrive dit barn som særligt sensitivt. Derfor mener jeg, at du skal gøre dig umage for at svare korrekt. Spørg måske din mand/kone eller dit barns pædagog, om de vil svare på denne. Det kan give anledning til en god snak om dit barns måde at være på.

Ingen test kan med sikkerhed fastslå særligt sensitivitet, men disse udsagn kan give en indikation om du har et sensitivt barn. Desuden skal du også tage forbehold for, at Elaine Aron (pionér indenfor særlig sensitivitet) selv har peget på, at skalaen har visse mangler. 

En test som denne kan ikke stå alene. Se på dit barn. Der finder du svaret på mange af dine spørgsmål.  

Jeg gengiver Elaine Arons test, som kan give en indikation af, hvorvidt dit barn kan beskrives som sensitivt. Gengivelsen stammer fra Elaine Arons (2012) bog ”Særligt sensitive børn”, hvor hun på siderne 16 og 17 har et spørgeskema for forældre. Det er gengivet som det står skrevet i bogen. 

Er dit barn særligt sensitivt?

Et spørgeskema for forældre

Besvar venligst spørgsmålene så godt, du kan. Svar RIGTIGT, hvis det er sandt eller i nogen grad sandt for dit barn eller har været det i et betragteligt tidsrum før i tiden. Svar FORKERT, hvis det ikke i nogen særlig grad gælder for dit barn, eller aldrig har gjort det.

Skriv rigtigt eller forkert efter udsagnet. 

Mit barn …

 1. bliver let forskrækket. 
 2. klager over tøj, der kradser, sammensyninger i sokkerne eller mærker i tøjet, der irriterer huden. 
 3. bryder sig som regel ikke om store overraskelser. 
 4. lærer bedre af en blid irettesættelse end af hård straf. 
 5. kan tilsyneladende læse mine tanker. 
 6. bruger store ord for sin alder.
 7. lægger mærke til det mindste spor af usædvanlig lugt. 
 8. har en intelligent sans for humor. 
 9. er tilsyneladende meget intuitiv.
 10. er svær at få til at sove efter en spændende dag.
 11. har det ikke godt med store forandringer. 
 12. vil gerne skifte tøj, hvis tøjet er blevet vådt eller fyldt med sand. 
 13. stiller mange spørgsmål. 
 14. er perfektionist. 
 15. lægger mærke til, hvis andre er kede af det. 
 16. foretrækker stilfærdige lege. 
 17. stiller dybe, tankevækkende spørgsmål. 
 18. er meget følsom for smerte. 
 19. bryder sig ikke om steder med meget støj. 
 20. lægger mærke til små ting (noget er blevet flyttet, noget er anderledes ved en persons udseende osv.). 
 21. overvejer, om det er sikkert inden han klatrer højt op. 
 22. klarer sig bedst, når der ikke er fremmede til stede. 
 23. føler ting dybt.

Sammentælling

Hvis du svarede RIGTIGT på tretten spørgsmål eller flere, er dit barn formentlig særligt sensitivt. Men ingen psykologisk test er så nøjagtig, at man kan lade den afgøre, hvordan man behandler sit barn. Hvis kun et eller to af spørgsmålene gælder for dit barn, men gælder i ekstremt høj grad, er det også rimeligt at kalde barnet for særligt sensitivt. 

Lav sammentællingen her. Jeg svarede RIGTIGT på _____ spørgsmål.

Udsagn om sensitive børn

I undersøgelsen bag min bog har jeg samlet de udsagn, som går igen i forældrenes fortællinger om deres sensitive børn. Måske du kan genkende noget?

 1. Legeaftaler er sjældne eller sker i weekenden af hensyn til mit barns overskud i hverdagen.
 2. Mit barn har det svært med fremmede, de skal lige ses an.
 3. Mærker i tøj og syninger i strømper er svære for mit barn.
 4. Fyrværkeri kræver tilvænning og omgås med største forsigtighed.
 5. Mit barn glæder sig til andres fødselsdag næsten som sin egen, men det kan alligevel være overvældende at være med til fødselsdage.
 6. Indkøb er generelt en overvældende aktivitet for mit barn.
 7. Mit barn bliver overstimuleret og reagerer på forskellig vis efter at have været i institution eller skole (ved fx at smelte helt ned eller trække sig ind på værelset).
 8. Mit barn har brug for pauser i løbet af dagen.
 9. Mit barn stiller mange og dybe spørgsmål.
 10. Mit barn er meget fantasifuldt.
 11. Mit barn foretrækker planlagte og strukturerede aktiviteter frem for spontane. Spontane indfald kræver stort overskud.
 12. Jeg oplever, at mit barn er perfektionistisk.
 13. Høje lyde påvirker mit barn.
 14. Store overgange som skift fra institution til skole, skoleskift, flytning mv. giver voldsomme reaktioner hos mit barn.
 15. Mit barn skal lige se nye situationer an, det tager tid at ”tø op”.
 16. Mit barn udviser stor empati for andre og har nemt ved at glædes eller blive ked af det på andres vegne.
 17. Jeg oplever mit barn som sårbart og følsomt.
 18. Mit barn reagerer (til tider voldsomt) på småting og bagateller.
 19. Mit barn har brug for tæt fysisk kontakt.
 20. Mit barn går helst i tøj af blød kvalitet.
 21. Fastelavn kan være udfordrende.
 22. Mit barn er meget følsom omkring sit hår (hårvask, børstning, frisør osv.).
 23. Mit barn er selektiv i sin spisning (mad skal fx være opdelt, spiser få ting, er ikke ivrig efter at smage nyt).
 24. Mit barn er generelt meget pligtopfyldende.
 25. Jeg oplever mit barn som lysfølsomt.
 26. Mit barn foretrækker stille aktiviteter.
 27. Når mit barn har haft en aktiv dag, kan det være svært at falde i søvn.
 28. Som helt lille sov mit barn ikke så meget eller kun kort tid ad gangen.
 29. Det er udfordrende for mit barn at deltage i en fritidsaktivitet, fordi det kræver meget energi og overskud.
 30. Mit barn har svært ved anderledes skoledage (som emneuge) eller udflugter med institutionen.
 31. Mit barn lægger mærke til mange små detaljer.