De fire sansetyper

Jeg skal holde et kursus om sanser og autisme og har derfor været i gang med at fordybe mig om især sanse-delen. Jeg vidste en del på forhånd, men jeg må sige, at jeg stadig har meget at lære. Eksempelvis, at der er stor forskel på, hvordan vi bearbejder de sanseindtryk vi får i verden, og hvordan disse indtryk er den måde vores hjerne skaber en virkelighedsopfattelse, der skal hjælpe os med at træffe de bedste beslutninger.

I min research er jeg stødt på en model om de fire sansetyper, udarbejdet af Ph.D. Winnie Dunn, som har forsket i at forstå forskellige måder at bearbejde sensoriske indtryk. Hun har i sit arbejde fundet frem til, at der er mennesker med en høj sansetærskel. Det vil sige dem, der ikke påvirkes af lys, lyd, lugt osv. Og så er der os med en lav sansetærskel. Altså os, som slukker for radioen, ikke bryder os om tøj, der kradser, kan lugte en andens tyggegummi på lang afstand osv. Derudover ser hun på, hvordan vi reagerer på de sanseindtryk, vi møder. Om vi er aktivt selvregulerende eller om vi er mere passive og reaktive.

Hun har lavet en model, som beskriver de forskellige typer af sansebearbejdningsmønstre således:

Winnie Dunn: De fire sansemønstre, frit efter Lev sanseligt

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af de fire sansetyper ligesom der også er idéer til, hvordan du bedst kan agere. Du kan jo tænke over, hvor du primært ser din egen profil. Husk, at modeller altid er en forsimpling af verden, så du vil sandsynligvis kunne se dig selv i flere af beskrivelserne. Alligevel kan det være med til at give dig en forståelse af din (og evt. dit barns) adfærd i forhold til den måde, du bearbejder sansepåvirkninger.

Tilskueren:

 • Rolig og kan fungere trods larmende omgivelser
 • Kan fungere i de fleste omgivelser
 • Lav arousal
 • Underreagerende sansesystem
 • Mange stimuli til en reaktion
 • Passiv handlingsstrategi (understimuleres, er ikke aktiv i at søge stimuli)
 • Har brug for hjælp til at få tilført kraftigere stimuli.
 • Har brug for hjælp til variation i sanseinput
 • Giv valgmuligheder
 • Kombiner sansesystemerne

Sansesøgeren:

 • Nyder aktivitet omkring sig
 • Skaber spænding
 • Vil være, hvor det sker
 • Kan fylde meget
 • Lav arousal
 • Underreagerende sansesystem
 • Mange stimuli før sansesystem er mættet
 • Søger aktiviteter, som kan øge arousal
 • Skal have tilført stimuli i hverdagen, men har behov for at få struktureret disse på en hensigtsmæssig måde
 • Har brug for hjælp til variation i sanseinput
 • Hjælp med flere stimuli frem for ro (som kan have den modsatte effekt)

Sensoren:

 • Opmærksom på detaljer
 • Svært ved at sige fra
 • Svært ved at holde fokus og koncentrere sig
 • Høj arousal
 • Overreagerende sansesystem
 • Få stimuli til overstimulering
 • Passiv handlingsstrategi (lader sig overstimulere)
 • Brug for struktur og genkendelighed
 • Har brug for hjælp til at strukturere input
 • Trives godt i mindre grupper
 • Har ikke brug for sensorisk stimulerende aktiviteter
 • Vigtigt, at opgaver er tydeligt defineret (start/slut)
 • Hjælp til kendt fysisk aktivitet

Fravælgeren:

 • Behov for forudsigelighed, struktur og kontrol
 • Siger hurtigt fra og ved ikke, hvad de går glip af
 • Laver ritualer for at gøre dagen forudsigelig
 • Svært ved nye ting og ændringer i hverdagen
 • Er glad for regler og rutiner
 • Høj arousal
 • Overreagerende sansesystem
 • Aktiv handlingsstrategi (trækker sig og siger fra)
 • Glad for eget selskab
 • Behov for at minimere sensoriske input
 • Minimere uvante sensoriske input og gradvist udvide repertoire
 • Overveje, hvilke nye situationer, der er nødvendige
 • Behov for et sted at holde pause
 • Give valgmuligheder

Jeg vil selv beskrive mig som en “sensor”. Jeg har en høj grad af sansemæssig arousal. Faktisk reagerer jeg på det meste: Lyde, lugte, smag, taktilt (fx. går jeg kun i tøj, som ikke kradser). Jeg har meget få farver i mit hjem, og meget få billeder på væggene og næsten ingen “pynteting” (som jeg kalder “piller-paller”). Det forstyrrer min synsoplevelse. Samtidig kan jeg ikke arbejde, når der er uro omkring mig, jeg bliver distraheret at fjernsynet og jeg bliver virkelig nemt forskrækket, som er nogle af de andre beskrivelser, Winnie Dunn har om sensoren.

Hvad kan man så bruge denne viden til? For mit vedkommende handler det i høj grad om at finde måder at genkende mig selv. Når jeg finder beskrivelser, som kan hjælpe mig med at sætte ord på den måde, jeg forstår mig selv på, kan jeg bedre agere i verden. Jeg lærer om, hvorfor jeg typisk overvældes og hvordan jeg i højere grad kan leve i overensstemmelse med den, jeg er. Uden at det bliver en undskyldning eller en sort/hvid forklaring på alting. Blot endnu et perspektiv jeg kan bruge til at forstå min måde at være i verden på.

Hvis du har lyst til at nørde lidt i denne forståelse af verden, kan jeg anbefale dig at læse bogen Lev sanseligt af Winnie Dunn. Den er skrevet på en let forståelig måde, men kommer samtidig omkring rigtig mange perspektiver omkring ens sansemønstre.