Konflikthåndtering

En meget stor del af mit professionelle liv handler om at hjælpe andre med viden om og redskaber til at håndtere konflikt. Derfor var det naturligt for mig at lave et online foredrag om emnet, mens mange af os er hjemme pga. coronakrisen. Her er nogle af mine væsentligste pointer:

  • Perspektivforståelse
  • Forholdet mellem krav og færdigheder
  • Træning af færdigheder
  • Hvad har barnet brug for hjælp til?
  • At forebygge konflikter i samarbejde
  • Når der er kaos
  • At være nænsom overfor egne fejl og mangler.

Jeg læner mig især op ad Ross Greenes tænkning, og hans udgangspunkt er at:

Kids do well if they can

Derfor ser han på forholdet mellem krav i situationen og barnets færdigheder. Her og nu må vi håndtere det, der sker, nogle gange ved at slippe et krav for nu for at undgå kaos, men på sigt må vi arbejde på at øge færdighederne.

Træning af færdigheder

Ross Greene arbejder med begrebet “manglende færdigheder” og har udviklet et skema til at identificere dette. Jeg har valgt at omformulere og tilføje til skemaet, da jeg synes, at manglende færdigheder har en negativ klang overfor børn, som i forvejen ofte beskrives med fejl og mangler. Derfor har jeg valgt at fokusere på: Hvad har barnet brug for hjælp til?

I mit skema har jeg mere en 30 forskellige udsagn, som kan være med til at forstår, hvorfor konflikter opstår. Her kan du se ti udvalgte:

Udvikling af færdigheder

Hvis barnet eksempelvis har udfordringer med skift generelt, og at det giver mange konflikter, vælger vi at arbejde videre med punkt 1. En måde at gøre det på er ved at identificere, hvor mange små og store skift, barnet har i løbet af en dag. Man kan også starte med at se på, hvilke skift der oftest skaber konflikter, for så at være nysgerrig på at forstå, hvordan vi bedre kan forberede skiftet eller helt specifikt lære, hvad der er specielt udfordrende i denne situation.

I mit foredrag fortæller jeg videre om, hvordan vi kan invitere barnet ind i en snak om, hvordan vi i samarbejde kan håndtere situationen fremover på en måde, så vi både tager hensyn til barnets og vores eget perspektiv.

Køb adgang

Du har nu mulighed for at købe adgang til foredraget for kun en flad 50’er. Skriv til mig på mail@annemettesohn.dk, og jeg skriver hvordan du får mulighed for at se det knap to timer lange foredrag. Du får også præsentationen og det fulde skema til identifikation af hvad barnet har brug for hjælp til.

Hvis vi alle bliver mere nysgerrige på at forstå frem for at blive forstået, så lærer vi samtidig vores børn værdifulde måder, som de selv kan møde verden med. Så for bare 50 kr. hjælper du ikke bare dig selv og dit barn, men potentielt mange andre.