Oversigt over kompetencer og erfaringer

Jeg har en tendens, som jeg tror, jeg deler med de fleste. Jeg ser hele tiden fremad mod de opgaver, der venter og hvor jeg kan udvide min brede kundegruppe. Men engang i mellem kan det være meget sundt at stoppe op og se tilbage for at opdage, hvor meget jeg har opnået. og hvor langt jeg er kommet i mit professionelle virke.

En ny kunde bad mig lave en liste over de områder, hvor jeg har erfaring med kurser og foredrag, og hvor jeg mente at kunne bidrage i forhold til deres organisation. Da en “gammel” kunde samtidig bad mig beskrive mine kompetencer i forhold til en fondsansøgning, viste det sig at være en kærkommen lejlighed til at lægge mærke til alt det, jeg har bidraget med de sidste fem år.

Jeg vil gerne dele listen med jer. Måske er der nogle blandt jer, som faktisk mangler en kompetent og erfaren kursusleder, der kan hjælpe også jeres organisation med viden, forskning og konkrete redskaber inden for en række områder, der læner sig op ad pædagogiske og psykologiske emner.

Siden 2015, hvor jeg blev færdig med min kandidatuddannelse, har jeg tilrettelagt kurser og foredrag i emner som low arousal, forældresamarbejde, konflikthåndtering og arbejdsmiljø for fagprofessionelle, primært inden for det pædagogisk område. Jeg har desuden i perioder været timelærer på VIA University College, Viborg på pædagoguddannelsen. 
Low arousal er mit primære arbejdsområde, hvor jeg med udgangspunkt i forskning og teori overfører viden til – og med udgangspunkt i eksisterende praksis. Mentalisering og forståelse af problemet fra den andens perspektiv er afgørende. Derudover arbejder jeg inden for low arousal tænkningen også med en neuropædagogisk tilgang, da en overordnet viden om hjernen gør os i stand til at forstå, hvorfor mennesker reagerer som de gør, når de bliver pressede. Konkret konflikthåndtering er naturligvis en del af pensum. Derudover fokuserer jeg også på de professionelles egen arousal/stressniveau, og hvordan de passer på sig selv i det pædagogiske arbejde. Faglige kilder er blandt andet Bo Hejlskov, Ross Greene og Andrew McDonnell
Egenomsorg i det pædagogiske arbejde er et andet fokuspunkt for mig, og jeg har holdt en del kurser for professionelle om emnet. Her tager jeg udgangspunkt i compassion tankegangen, hvor forskning om hjerne og adfærd fra blandt andet forskere Kristin Neff , Brené Brown og Paul Gilbert er relevant. Vi arbejder med sårbarhed, selvkritik, karakterstyrker og empati i kurset, ligesom det er vigtigt at forstå egne og fælles værdier i det pædagogiske arbejde. Målet med kurset er at give konkrete redskaber og forståelser for, hvordan vi forebygger stress og sygemeldinger. 
Som alle andre kurser er det praksis, der er udgangspunktet. Derfor tilpasses kurserne altid til den enkelte institution eller målgruppe. 
Arbejdsmiljø i pædagogisk praksis er et andet område, jeg har beskæftiget mig med. Som pædagogisk personale arbejder vi ofte i et miljø, hvor konfliktniveauet kan være højt. Derfor kan der være en risiko for, at det går ud over arbejdsglæde og overskud. Det pædagogiske arbejde kræver meget af mennesket bag fagpersonen, hvilket kan resultere i det, man kan kalde empatisk overload. Med tanker af Per Isdal om medfølelsens pris, Rikke Høgsted om belastningspsykologik, Dorthe Birkmose om forråelse i det pædagogiske arbejde og viden om sårbarhed og empati fra Brené Brown kredser kurset sig om, hvilke måder vi bedst kan være til stede i de givne vilkår. 
Autisme og sanser er mit faglige udgangspunkt. Jeg har stor viden om emnet og tager i kursussammenhænge fat i Lorna Wings triade, grundlæggende diagnoseforståelse, social stories og Winnie Dunns sanseprofiler. Igen er det relevant med viden om hjernen og begrebet perception, altså hvordan vi opfatter og bearbejder de sanseindtryk, vi får. Diagnoseforståelse er for mig at se helt afgørende for at vide, hvilken pædagogiske tilgang der er nødvendig overfor den enkelte borger. Derfor kan et kursus om autisme (og sanser) være yderst relevant på specialområdet. Jeg møder desværre lidt for ofte medarbejdere, der ikke har den grundlæggende viden om borgernes diagnoser, og det er i min egen personlige interesse som mor til en højtfungerende og godt begavet søn med infantil autisme at bidrage til at klæde fagfolk godt på til opgaven. 
Det sidste, jeg vil nævne her, er min viden om og erfaring med at tilrettelægge kursus i forældre/pårørendesamarbejde. Et område, hvor jeg oplever store udfordringer og både reelle og potentielle konflikter. Igen er det forskning og teori, der er udgangspunktet. Både om samarbejde, men også om mentalisering og kommunikation i pædagogiske kontekster. Mentalisering er afgørende, når vi samarbejder med andre. Vi må være nysgerrige på at forstå deres perspektiv og se situationen gennem deres øjne frem for at holde fast i vores egen overbevisning. Men hvordan gør vi det i praksis? Det undersøger vi med øvelser og refleksioner. Vi ser også på, hvad vi kan gøre, når samarbejdet går i hårdknude. Naturligvis med nedslag i det konkrete samarbejde. 
De sidste to år har jeg med stor succes samarbejdet med Varde kommune om en faglig opkvalificering af medarbejdere indenfor skoleområdet i forhold til ovennævnte emner. Jeg har holdt mere end 40 kursusdage med ca. 20 deltagere på hver kursusdag. Resultaterne har blandt andet været færre fastholdelser på specialskoler, færre konflikter pga. mentalisering i forhold til eleverne og forståelse af egen andel i optrapning af konflikter samt generelt en større faglig tilfredshed i hverdagen. 
Jeg har også et udvidet samarbejde med Gladsaxe kommune, hvor jeg underviser på deres VV-ordning (Viden om Voldsforebyggelse) på skole- og daginstitutionsområdet. Øvrige kunder er forsorgshjem, faglige foreninger som HK og IDA, døgninstitutioner, friskoler og børnehaver, folkeskoler, specialefterskoler og dagtilbud, botilbud og aktivitetscenter samt plejefamilier fordelt over hele landet. 
Den liste kan jeg da kun være stolt af. Hvis jeg nu alligevel skulle se lidt fremad, så håber jeg også, at jeg kan bidrage endnu mere til en faglig opkvalificering i mange sammenhænge. Ser jeg på min kalender, så er der noget, der tyder på, at det også kommer til at ske.